Marketing Manager SME & B2B (NL)

Job description

MISSIE


De marketing manager SME en BtB is verantwoordelijk voor de klanten en de marge van het segment SME en BtB .Hij/Zij is verantwoordelijk voor de branding naar de SME en BtB klanten, de productportfeuille en hij/zij ontwikkelt voor het eigen segment een visie en strategie over het behouden van bestaande klanten, het aantrekken van nieuwe klanten en het verhogen van de waarde per klant.
Deze segmentbenadering wordt eveneens geïmplementeerd binnen customer service, web, sales en communicatie.. Dit alles binnen de EDF Luminus strategie. 


TAKENLIJST

1. Customer Proposals and Go To Market 


• Het managen van de huidige productportfolio voor SME klanten, rekening houdend met regulatoire en financiële paramaters. Eindverantwoordelijk voor het innovatief productgamma door het opvolgen van de ontwikkeling en vernieuwing van de productportfolio (commodity + bundles + promo’s) op basis van informatie uit de markt; inbegrepen het op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten in de markt.  
• Verantwoordelijk voor de uniforme Go To Market naar SME klanten
• Eindverantwoordelijk voor het onboarden van klanten en alle offeringcontracten (contracten + prijslijsten + AVW) , confirmation pakketten voor alle saleskanalen, samen met legal en pricing


2. Customer Base management 


• Verantwoordelijk voor het overall Churn KPI voor de SMEen BtB klanten en dit in nauwe samenwerking met CSO, en andere retail departementen
• De waarde van de klantenportefeuille verhogen door het managen van de customer life cycle van de klanten. Het initiëren en opvolgen van campagnes die de waarde en de loyalty van klanten verhogen waarbij rapportering, kwaliteitsgarantie en verbetering een belangrijke rol spelen. 
• Verantwoordelijke voor CRM campaignmanagement via Salesforce
• Verantwoordelijk voor events naar BtB klanten


3. General


• Het opstellen van een jaarplan voor het toegewezen segment, in samenwerking met de , de marketing Director, de Sales Director en de CSO Director en de relevante managers binnen sales, pricing en communicatie.
• SME en BtB team verantwoordelijke en coachen van de teammembers.
• Voorbereiding en verdediging voor het management van voorstellen tot aanpassing van de bestaande productportefeuille en het op de markt brengen van nieuwe serviceproposities.
• Het goed beheren van het segment/product/campagne/below budget

Requirements

VAARDIGHEDEN


Business managen
Conceptualiseren
Beinvloeden
Organiseren


KENNIS/ ERVARING


  • Minimaal universitair diploma, bij voorkeur in een economische of marketingrichting;
  • Een gedegen ervaring in marketing vnl in segment marketing
  • Een goede kennis van de werking van de energiemarkt en zijn producten
  • Excellente interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden die je in staat stelt impact te generen.
  • Sterke conceptuele skills
  • Kennis van MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Visio);
  • Drietalig Nederlands, Frans, Engels;