Senior Manager Market Development

Job description

Missie


De Sr. Manager Market Development ondersteunt de productie-, portfolio- en leveringsactiviteiten van EDF Luminus door het analyseren, becommentariëren, opvolgen en beïnvloeden van bestaande en toekomstige regulatoire initiatieven met betrekking tot de werking van de Belgische energiemarkt(en) en de interactie van de Belgische energiemarkt(en) met die van de omliggende landen.  De Sr. Manager Market Development zal op continue basis contacten onderhouden met de andere relevante departementen binnen EDF Luminus groep en EDF Groep om de nodige briefings te kunnen geven over nieuwe ontwikkelingen, en de nodige input en ervaring te kunnen verzamelen voor het formuleren van standpunten naar regulatoren, overheden, federaties en andere stakeholders.. De focus ligt op het verbeteren van toekomstige marktwerking, binnen het kader van de door EDF Luminus bepaalde strategie, zonder de opvolging en oplossing van korte termijn issues in het kader van marktwerking uit het oog te verliezen.


Verantwoordelijkheden


Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van marktwerking.
Ontwikkelen en stimuleren van gezamenlijke bedrijfsstandpunten en –documenten over de marktwerking en toekomstige marktinstrumenten.
Het opvolgen van de ontwikkelingen in de relevante regelgeving m.b.t. ontwikkeling van de marktwerking, het briefen van de relevante departementen hieromtrent en de nodige stappen te ondernemen om deze ontwikkelingen te beïnvloeden
Aligneren van de interne organisatie met het oog op het tot stand brengen van een betere marktwerking binnen het kader van de bedrijfsstrategie.
In specifieke dossiers, het standpunt en de belangen van EDF Luminus vertegenwoordigen en verdedigen naar regulatoren, overheid, federaties en andere stakeholders.
Het deelnemen aan sectorale overlegorganen
Opzetten en onderhouden van een netwerk van relevante contacten binnen het activiteitendomein bij de verschillende mogelijke stakeholders met het oog op de uitvoering van zijn taken.
Ondersteuning bieden aan de Director Corporate Affairs.


Requirements

Kennis & Ervaring


Master Diploma gecombineerd met 5 jaar ervaring in de energiesector of in een gelijkaardige rol binnen regulatory of public affairs. Kennis van Frans en Nederlands in combinatie met Engels is een must.