Site Supervisor (Antwerpen en Limburg)

Job description

Missie

Superviseert op het terrein de bouwprojecten van nieuwe productiemiddelen en verleent bijstand aan de projectmanagers die belast zijn met het beheer van het project. Is specifiek belast met de supervisie van bouwprojecten in Limburg en regio Antwerpen en onderhoudt in zijn moedertaal de relatie met de lokale spelers


Takenpakket 

 • Toezien op de bouw van de nieuwe productiemiddelen; vooral inzake windenergie. Specifiek toezien op de werken van buitenfirma’s inzake infrastructuur, funderingen, installatie en aansluiting van netten (middenspanning, aansluiting, glasvezel) tot de oplevering van de werken.

 • Zorgen voor de technisch-administratieve opvolging van de werf. De status van de bouwprojecten rapporteren aan de Projectmanager om de vorderingen en de eventuele problemen mee te delen.

 • Toezien op de naleving van de veiligheidsinstructies op het terrein en de procedures betreffende de werfopeningen op zich nemen.

 • Lastenboeken opstellen, controleren en advies verlenen tijdens de opstelling ervan en tijdens de raadpleging van de onderaannemers voor de werken.

 • Overeenkomstig instructies de relaties van de stakeholders op de werf beheren om landrechten te verkrijgen (contact en onderhandeling met de lokale overheden en derden: certificatiebureau, landmeter, eigenaars, uitbaters).

 • Bepaalde controles doen van het terrein in de ontwikkelingsfase van het project.

 • Meewerken aan de klassering van de documentatie van het project en de voorbereiding van de documenten en de uitbatingshandleiding.

Requirements

Kennis

 • Technische opleiding: graduaat bouwkunde of elektromechanica

 • 5 jaar ervaring in industriële bouwprojecten zoals windparken, zonne-energieparken, middenspanningsnetten, industriële gebouwen

 • Kennis van Microsoft Office, SAP

 • Perfecte kennis van het Nederlands met basiskennis van de andere landstaal

 • Technische professionele kennis van het Engels noodzakelijk op de bouwplaats

 • In het bezit van een rijbewijs

   

   

Vaardigheden  

Autonomie, zin voor initiatief, proactief zijn, klantgerichtheid.